Nasze stowarzyszenie SOS KOTY Mielec pomaga głównie kotom, wolno żyjącym i zgłaszanym nam kotom porzuconym, podrzuconym, przeznaczonym do utopienia, rannym, chorym. Trafiają do nas również koty, dla których zabraknie miejsca w schronisku. Przyjmujemy koty z Mielca i okolicznych wiosek, gdzie niewiele osób kastruje koty, łatwiej i taniej jest im je utopić albo rozdać niż zrobić raz kastrację.

Istniejemy bez żadnych dotacji od miasta, tylko i wyłącznie dzięki darowiznom i darom przekazywanym nam dla naszych kotów. W czerwcu 2020 roku odważyłyśmy się wynająć pół domu (nazywamy go Pu-Chatką), bo liczba zgłaszanych nam kociąt lub całych kocich rodzin przekroczyła nasze możliwości przetrzymywania ich we własnych domach. Mamy teraz 3 pokoje, łazienkę i korytarz. Na początku było 8 kotów (3 matki z dziećmi) w 3 pokojach, ale szybko zrobiło się ich prawie 50… Dlatego  całe mioty mieszkały początkowo w ogromnych klatkach bo w ten sposób mogłyśmy przyjąć więcej kociąt. W 2020 roku udało nam się wziąć pod naszą bezpośrednią opiekę 107 kotów, przy czym w pierwszej połowie roku było to tylko 26 kotów, a od momentu wynajęcia Pu-Chatki w czerwcu – 81 kotów.

W ramach naszej działalności zapewniamy leczenie, zabiegi, operacje, kastracje dla kotów pod naszą opieką, ale i także kotów zgłaszanych nam przez ubogich właścicieli albo kotów znalezionych np. po wypadku, które zostają w domu osób, które je znalazły, my jednak pokrywamy koszty leczenia tych kotów. Płacimy za diagnostykę, za odrobaczanie, odpchlenie, robimy wszystkim kotom testy na FeLV/FIV. Kupujemy ogromne ilości dobrej jakościowo karmy i żwirku dla naszych kotów, karmy specjalistyczne, klatki i wyposażenie klatek, zabawki dla kotów. Finansujemy również zabiegi kastracji zgłaszanych nam kotów, a kładziemy nacisk głównie na koty z terenów wiejskich. Cały rok pomagamy kotom wolno żyjącym – rozdajemy karmę którą pozyskujemy od firmy Mars (mokra Whiskas), a teraz w zimie cały czas rozdajemy karmicielom w mrozy suchą, dobrej jakości karmę.

Naszą działalność można sprawdzić na Facebooku: https://www.facebook.com/soskotymielec oraz na https://soskoty.mielec.pl/

Stowarzyszenie SOS KOTY Mielec zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym 16 listopada 2017 roku. Jednak działalność w zakresie pomocy kotom prowadzimy od 2012 roku – rejestracja pozwoliła nam uzyskać szersze możliwości działania i zbierania funduszy na ratowanie kotów niczyich!


Dnia 29 listopada 2019 roku nasze stowarzyszenie jako pierwsza organizacja prozwierzęca w Mielcu uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000816252).Dzięki temu, poza innymi przywilejami (i obowiązkami), mamy prawo od 1 stycznia 2020 roku pozyskiwać 1% podatku, dlatego prosimy – pamiętajcie o nas, czyli o kotach pod naszą opieką. Dzięki Waszemu 1% możecie sprawić, że będziemy mogli pomagać jeszcze większej ilości kotów. A to stwarza nowe możliwości rozszerzenia naszej działalności.

Każdy może pomóc kotom – wspierając je materialnie i finansowo. Nieustannie potrzebujemy karmę, żwirek, posłanka, kocyki, zabawki dla kotów. Wszystkie uzyskane darowizny przeznaczamy wyłącznie na cele statutowe wymienione poniżej. Datki można wpłacać (KONIECZNIE z dopiskiem DAROWIZNA) na nasz rachunek w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. numer 82 1600 1462 1817 5550 1000 0001.
Gorąco Wam dziękujemy za zaangażowanie i wszelkie wsparcie dla kociaków. Istniejemy, pomagamy kotom i ratujemy je tylko dzięki Wam. Bądźcie z nami nadal!

Celem naszego Stowarzyszenia jest działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt w szczególności poprzez: 

 1. prowadzenie i organizowanie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z organizacjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt, niesienie pomocy zwierzętom pokrzywdzonym poprzez umieszczenie ich w schroniskach i hotelach dla zwierząt;
 2. niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez leczenie, umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
 3. wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;
 4. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
 5. ochrona środowiska i ochrona zwierząt;
 6. pomoc kotom wolno żyjącym, bezdomnym i schroniskowym
 7. zapobieganie bezdomności kotów
 8. sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących
 9. ochrona praw zwierząt
 10. ekologia i ochrona zwierząt

SOS KOTY Mielec realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. organizowanie zbiórek karmy, rzeczy oraz środków na leczenie, kastrację/sterylizację kotów bezdomnych i wolno żyjących
 2. pomoc opiekunom pomagającym kotom wolno żyjącym
 3. pomoc w wyłapywaniu wolno żyjących kotów w celu leczenia i kastracji/sterylizacji
 4. szukanie domów tymczasowych lub stałych dla zwierząt, organizowanie adopcji zwierząt
 5. pomoc w ogłaszaniu kotów bezdomnych oraz kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mielcu
 6. finansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji oraz leczenie kotów wolno żyjących i bezdomnych
 7. aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt
 8. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania
 9. współpracę ze schroniskami dla zwierząt
 10. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie promowania wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec zwierząt
 11. współpraca z właściwymi organami państwowymi i samorządowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie
 12. ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organizacjami państwowymi
 13. współdziałanie z organizacjami o podobnym profilu działania
 14. prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia
 15. prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, zakładów opieki nad zwierzętami
 16. dobroczynność w zakresie pomocy charytatywnej prowadzonej na rzecz osób niezamożnych posiadających zwierzęta