Stowarzyszenie SOS KOTY Mielec

Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000816252

Numer kontaktowy: 517 660 181

E-mail: poczta@soskoty.mielec.pl

Datki można wpłacać (koniecznie z dopiskiem DAROWIZNA) na nasz rachunek w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. numer 82 1600 1462 1817 5550 1000 0001.

Formularz kontaktowy: