Kupujesz w Zooplus? Kliknij w baner,

zrób zakupy, a 5% wartości zakupów trafi do bezdomnych mieleckich kotów :-)

Jeżeli nie widzisz banera to wyłącz blokowanie reklam w swojej przeglądarce dla naszej strony, dziękujemy!

Nowy klient dostanie 5% rabatu na zakupy

A A A
Kochani! Nasze koty, my i nasi wolontariusze - życzymy Wam radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, oderwania od codziennych problemów i wszystkiego co najlepsze dla Was i Waszych zwierzaków 🐾❄️🎄☃️🐱 🤶 🎅 Dziękujemy ❤️ za dobro i wsparcie płynące od Was przez cały rok 😻
A naszym kociakom życzymy aby następne Święta spędziły w swoich własnych domach 🙏 💞

Nasze stowarzyszenie SOS KOTY Mielec zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym 16 listopada 2017 roku. Jednak działalność w zakresie pomocy kotom prowadzimy od 2012 roku - rejestracja pozwoliła nam uzyskać szersze możliwości działania i zbierania funduszy na ratowanie kotów niczyich! Działamy w Mielcu (woj. podkarpackie) pomagając kotom z naszego miasta, ale i także z okolicznych miejscowości.
Dnia 29 listopada 2019 roku nasze stowarzyszenie jako pierwsza organizacja prozwierzęca w Mielcu uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000816252). Dzięki temu, poza innymi przywilejami (i obowiązkami), mamy prawo od 1 stycznia 2020 roku pozyskiwać 1% podatku, dlatego prosimy 🙏– pamiętajcie o nas, czyli o kotach pod naszą opieką. Dzięki Waszemu 1% możecie sprawić, że będziemy mogli pomagać jeszcze większej ilości kotów. A to stwarza nowe możliwości rozszerzenia naszej działalności.

Każdy może pomóc kotom - wspierając je materialnie i finansowo. Nieustannie potrzebujemy karmę, żwirek, posłanka, kocyki, zabawki dla kotów. Wszystkie uzyskane darowizny przeznaczamy wyłącznie na cele statutowe wymienione poniżej. Datki można wpłacać (KONIECZNIE z dopiskiem DAROWIZNA) na nasz rachunek w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. numer 82 1600 1462 1817 5550 1000 0001.
Gorąco Wam dziękujemy za zaangażowanie i wszelkie wsparcie dla kociaków. Istniejemy, pomagamy kotom i ratujemy je tylko dzięki Wam. Bądźcie z nami nadal 

Celem naszego Stowarzyszenia jest działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt w szczególności poprzez: 

 1. prowadzenie i organizowanie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z organizacjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt, niesienie pomocy zwierzętom pokrzywdzonym poprzez umieszczenie ich w schroniskach i hotelach dla zwierząt;
 2. niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez leczenie, umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
 3. wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;
 4. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
 5. ochrona środowiska i ochrona zwierząt;
 6. pomoc kotom wolno żyjącym, bezdomnym i schroniskowym
 7. zapobieganie bezdomności kotów
 8. sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących
 9. ochrona praw zwierząt
 10. ekologia i ochrona zwierząt

SOS KOTY Mielec realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. organizowanie zbiórek karmy, rzeczy oraz środków na leczenie, kastrację/sterylizację kotów bezdomnych i wolno żyjących
 2. pomoc opiekunom pomagającym kotom wolno żyjącym
 3. pomoc w wyłapywaniu wolno żyjących kotów w celu leczenia i kastracji/sterylizacji
 4. szukanie domów tymczasowych lub stałych dla zwierząt, organizowanie adopcji zwierząt
 5. pomoc w ogłaszaniu kotów bezdomnych oraz kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mielcu
 6. finansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji oraz leczenie kotów wolno żyjących i bezdomnych
 7. aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt
 8. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania
 9. współpracę ze schroniskami dla zwierząt
 10. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie promowania wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec zwierząt
 11. współpraca z właściwymi organami państwowymi i samorządowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie
 12. ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organizacjami państwowymi
 13. współdziałanie z organizacjami o podobnym profilu działania
 14. prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia
 15. prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, zakładów opieki nad zwierzętami
 16. dobroczynność w zakresie pomocy charytatywnej prowadzonej na rzecz osób niezamożnych posiadających zwierzęta

 

OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE REJESTROWE

Działając w imieniu „Stowarzyszenia Zwykłego SOS KOTY Mielec” z siedzibą w Wadowicach Dolnych, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Mieleckiego pod numerem 8/2017 uprzejmie informuję, że w dniu 10 listopada 2020 roku Zebranie Członków Stowarzyszenia Zwykłego SOS KOTY Mielec na mocy uchwały numer 3 podjęło decyzję o przekształceniu Stowarzyszenia Zwykłego SOS KOTY Mielec z siedzibą w Wadowicach Dolnych wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS 0000816252 (funkcjonującego dotychczas, jako stowarzyszenie zwykłe) w Stowarzyszenie rejestrowe, wraz ze zmianą:

 • nazwy na „Stowarzyszenie SOS KOTY Mielec”
 • siedziby na Mielec (39-300 Mielec ul. Kędziora 9/1)

Decyzja została podjęta w związku z tym, iż w obecnej formie stowarzyszenie ma ograniczone prawa działania. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłego.

 

Renata Dziewit           Barbara Stachów

_________________________________

Zarząd Stowarzyszenia

Właśnie w geście troski o kociego pupila (psiego również :-) ), postanowiliśmy adoptować kotka. I cóż, pełni optymizmu wnosimy nowego lokatora do domu, w oczekiwaniu na gesty radości, wypuszczamy go i.... Bywa różnie, bo przecież nikt nie pytał naszego kota, czy chce. A przecież wiadomo, że kot MUSI chcieć  ;) W pierwszym momencie ciekawość co to, ale tuż po obwąchaniu gościa, następuje pełna konsternacja. Sztywne łapy, pozycja boczna z wygiętym karkiem i omijanie zdezorientowanego przybysza szerokim łukiem. Po kilku chwilach zachowania dystansu zaczyna się zapoznanie. Ale to najbardziej optymistyczna wersja.

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELI O PODJĘCIU UCHWAŁY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE REJESTROWE

Zarząd „Stowarzyszenia Zwykłego SOS KOTY Mielec” z siedzibą w Wadowicach Dolnych, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Mieleckiego pod numerem 8/2017 uprzejmie zawiadamia Wierzycieli Stowarzyszenia, że w dniu 10 listopada 2020 roku Zebranie Członków Stowarzyszenia Zwykłego SOS KOTY Mielec na mocy uchwały numer 3 z dnia 10 listopada 2020 roku podjęło decyzję o przekształceniu Stowarzyszenia Zwykłego SOS KOTY Mielec z siedzibą w Wadowicach Dolnych wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS 0000816252 (funkcjonującego dotychczas, jako stowarzyszenie zwykłe) w Stowarzyszenie rejestrowe, wraz ze zmianą:

 • nazwy na „Stowarzyszenie SOS KOTY Mielec”
 • siedziby na Mielec (Mielec 39-300 ul. Kędziora 9/1)

Decyzja została podjęta w związku z tym, iż w obecnej formie stowarzyszenie ma ograniczone prawa działania. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłego.

Wobec powyższego Zarząd zawiadamia Wierzycieli, że:

 • Stowarzyszenie zwykłe zostaje rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wstępuje ono we wszystkie prawa i obowiązki stowarzyszenia zwykłego, a członkowie stowarzyszenia zwykłego stają się członkami stowarzyszenia.
 • Członkowie przekształcanego stowarzyszenia zwykłego odpowiadają na dotychczasowych zasadach, solidarnie ze stowarzyszeniem za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres roku, licząc od dnia przekształcenia. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna.

 

 

Renata Dziewit           Barbara Stachów

_________________________________

Zarząd Stowarzyszenia

W ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się adoptować więcej niż jednego kota. Bywa, że szczęśliwi posiadacze jednego kota, po jakimś czasie decydują się na kolejnego, ale też nierzadko zdarza się tak, że do adopcji idą dwu i trzypaki.

Nasza Śnieżka przechodzi leczenie KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI, które są dla niej szansą na naprawienie deficytów powodujących u niej nietrzymanie moczu i kału.

Prosimy trzymajcie kciuki 🤞 za powodzenie terapii i tę dzielną dziewczynkę 🙏

Bardzo wszystkim dziękujemy 💖 za wpłaty na ten cel - to dzięki Wam mogłyśmy już zamówić komórki macierzyste.

Zbiórka jeszcze trwa, więc można dołożyć swoją cegiełkę: 

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/sniezkakm🤞

Dziękujemy 💖